تبلیغات
این وبلاگ جهت غنای بیشتر و اطلاع رسانی علمی با هماهنگی و همكاری استاد صیادی و همكاران سامان یافته است - سستی پلك / استرخاء جفن / افتادگی پلك ها

این وبلاگ جهت غنای بیشتر و اطلاع رسانی علمی با هماهنگی و همكاری استاد صیادی و همكاران سامان یافته است

مهم نیست در این میان چه كاره ای! مهم آن است كه كار مربوط به خودت را به نحو احسن انجام دهی ...ولی چون كبوتر ساده و چون مار هوشیار

سلام

علی رقم پیشرفت های صورت گرفته در علم پزشكی (!) ما هر روزه شاهد آنیم كه كشفیات تازه بیشتر ناامید كننده است تا امیدوار كننده مثلا در بعضی از بیماری ها در نهایت اعلام می شود كه هنوز علت این بیماری مشخص نشده و فلان بیماری ها فقط كنترل می شود و نه درمان قطعی و این دسته از بیماری ها منشا اعصاب دارد و فلان دسته از بیماری ها هم كه ارثی است و كاری برای آن نمی شود كرد و این دسته از بیماری ها هم كه باید بسوزی و بسازی و ... و .... !!! چه بهتر بود كه لااقل كمی هم در سواد و سیاهی و سیاه مشق خودمان و پسرفتمان شك می كردیم و نه در واقعیت علم طب و ... !

... علم حقیقی كه مورد بحث ماست دارای ابعاد مختلفی است ؛ یكی از این علم ها همان علم طب است كه متاسفانه امروز و دیروز بیشتر به جزئیات طب پرداخته  تا به حقیقت طب .

حقیقت طب همان علم به روش های سالم زیستن و درمان بیماری ها در سه بخش  جسمی و روحی و روانی است كه متاسفانه امروزه می بینیم ما از این حقیقت فاصله گرفته ایم  و جالب این كه در این جهل مركب شنا می كنیم و خود را عالم و علم دوست می پنداریم و حرف های ... را در چارچوب و قالب علمی عرضه می كنیم و ... و عجب خیال باطلی ...

برگرفته از سخنان استاد ....

سلسله تحقیقات امراض

بیماری های پلك /  سستی پلك

مهدی صیادی ؛ محقق و پژوهشگر طب سنتی – اسلامی

اطلاعات ارائه شده به صورت چكیده و گزینشی می باشد .

هوالشافی

استرخای جفن /  ES. JAFN/ استرخای جفن اعلی  /

- تعریف:

در لغت : استرخا: به معنی سستی و جفن به معنی پلك است و اجفان تثنیه جفن می باشد.

در اصطلاح : سستی و آویخته شدن پلك یا پلك های بالایی است كه باز كردن و بالا رفتن آن به دشواری صورت می پذیرد.

اسباب كلی این بیماری می تواند موارد زیر باشد:

1- ریزش رطوبت در اعصاب پلك

2- عوارض بیماری هایی همچون: لقوه / رمد / فالج / قطع وتر حامل پلك

3- به نظر بعضی سستی پلك در حقیقت ورمی است كه عارض عضله پیشانی می شود.

4- تقدم استعمال مرطبات

علاج كلی :

جهت از بین بردن رطوبات اضافی از منضجات و مسهلات بلغم مانند حب ایارج ، اطریفل و ... استفاده می گردد.

از لحاظ تجویز رفتارهای درمانی از غرغره و عطسه آورهای پاكسازی كننده نیز در درمان این بیماری استفاده می شود

- اطریفل صغیر

- ضماد صبر زرد + حضض + مر مكی + زعفران +  آب مورد بر ناحیه پلك و پیشانی در از بین بردن این بیماری كاربرد دارد.

- ضماد ادویه قابضه و خشك كننده ( مجففه ) دیگر نیز در این بیماری می تواند مثمر ثمر باشد مانند مرمكی / مامیثا / رسوت / آس ( مورد ) /

- دارچین ( سه و نیم گرم ) + پوست بیرون پسته ( یك و نیم گرم ) + جوز السرو ( یك و نیم گرم ) + شحم انار ( هفت گرم ) كوبیده و با هم مخلوط نموده شود سپس ریشه شیرین بیان ( پانزده گرم ) را در آب جوشانده تا به جوش آید صاف كرده با ادویه كوبیده شده قبلی  مخلوط نمایند سپس كمی اسفرزه و روغن گل سرخ در آن ریخته و بر پارچه ای بمالند و بر ناحیه پیشانی  و پلك مسترخی چند شب متوالی ضماد نمایند.

- كشیدن سرمه ای كه از زاج یمانی و مامیثا و مازو و سماق و دیگر ادویه اشك آور كه به صورت اعتدال اشك آور باشد نیز می تواند تاثیر گذار باشد.

سرمه هایی كه در این باب توصیه شده عبارتند از :

  دوده ریشه صنوبر صغیر ( ریشه درخت كاج ) / دوده ریشه شالی / اقلیمیا / زاج  /

پرهیزات :

از غذا ها و اشیایی كه رطوبت بدن را بالا ببرد باید پرهیز نمود و نیز از خوردن غذاهای بخار دار و نفاخ  مانند سبزی جات و سیر و پیاز و لوبیا و باقلی پرهیز گردد .

سایر شیوه ها:

- فصد رگ های منخرین ( دو رگ درون بینی )

- ارسال زالو به ناحیه  صدقین و كنار چشم ها و اطراف پلك مسترخی

- انواع:

نوع اول:

1- زیاد شدن پوست پلك

1-1 ضعف در عضلات بالا برنده 

- جراحات سطحی ناحیه پیشانی و طولانی شدن ایام بهبودی و در نتیجه بد عادت شدن ناحیه مربوطه.

1-2 به دلیل استعمال طولانی مدت از داروهای موضعی نرم كننده به خصوص:

2- در افراد ضعیف البنیه :

-  علاج : رفع ضعف عمومی  

3-  افراد مبتلا به بیماری خنازیر

4-  نادرا مولودی است

علاج :

الف) علاج با دارو

- استفاده از ادویه خورنده ( اكال ) :

قابل استفاده بر روی چین های پلك به صورت تكرار نمودن

- عرق شوره خالص

- عرق گوگرد

ب)  علاج به شیوه جراحی  ( عمل بالید ):

نوع دوم :

1-     استرخای خود عضله بالا كشنده پلك ها بدون دخالت مشكلات در پیشانی

 -  اكثرا در هر دو پلك مشاهده می شود به علت استرخای عضله مدور

2-     علامات:

-         همراهی حس نملی

-         احساس سردی در پلك ها

-         وسیع شدن حدقه

-         اختلال در بینایی

-         گاهی سرایت به سایر بخش های صورت

-         در صورت شدت بیماری جمیع عضلات چشم سست شده و خروج چشم از محل خود ( حدقه )

اسباب:

  - استرخای مختلف

-         استعمال طولانی مدت ضمادات نرم كننده

-         زیاد فشار دادن چشم ها مانند بیماری های سر / نتیجه سكته دموی / یرقان سفید  / افرادد ضعیف البنیه

 • به ندرت استرخای جفن به صورت نوبه ای عارض می گردد.

 

علاج :

-         در ابتدای بیماری اگر استرخاء جزئی بود بیمار در هواهای خشك زندگی نماید.

-         استفاده از ادویه محركه مقویه به مقدار مساوی و میل نمایند مانند عرق ارچین و هل و امثال این ها.

-         مالیدن و ماساژ پلك ها روزی چند مرتبه با عرقیات مذكور

در صورت شدید بودن بیماری باید پلك ها را به ادویه زیر  آغشته نمایند:

-         تعفین ذراریح

-         جوهر نوشادر

-         عرق آویشن ( گیاه تازه آویشن با گل های آن + دو جزء آب : كه پس از دریافت یك جزء عرق از دو جزء آب عرق گیری  به اتمام می رسد).

و همچنین ناحیه شقیقه و پیشانی را با داروی های  زیر روغن مالی نمایند:

الف ) روغن حب الغار ( دو مثقال ) + روغن بسباسه ( یك و نیم مثقال ) + جوهر میخك ( هشت نخود ) + میئه سائله مصفی ( دو مثقال )

ب) عرق رازیانه + جوهر نوشادر به نسبت مساوی

-         به علت در گیری شعبه عصبی از شعبه سوم زوج پنجم از عصب دماغیه كه از محل مابین زائده وجله و زائده فك پایینی كه به سمت پلك ها می رود می توان ناحیه مذكور را با قلیاب اكال مجروح نموده و بعد از هشت روز كه محل زخم در حال خوب شدن است پوسته ناحیه زخم را جدا نموده و در آن ناحیه مرهم زیبق احمر یا مرهم ذراریح مالیده شود تا بهبودی ناحیه مربوطه به تعویق بیفتد .

منابع:

-          جلاء العیون در علم كحالی، شلیمر فلمنكی ، نسخه خطی  كتابخانه شخصی، ص 56 – 65 .

-          اكسیر اعظم ج 1 ، حكیم محمد اعظم خان ، نسخه چاپ سنگی كتابخانه شخصی، ص 456 .

-           

-          فرهنگ و مصطلحات طب سنتی ایران ج 1 / دكتر محمد تقی میر / تهران ، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ، ص 85 .

-          معالجات عقیلی ( مجمع الجوامع ) ج 1 ، محمد حسین عقیلی علوی خراسانی ، نسخه چاپ سنگی ، ص

-          تجربیات شخصی مولف .

-          و ...

 

نظرات() 
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:31 ب.ظ

You suggested that wonderfully.
low dose cialis blood pressure cialis tablets cialis cuantos mg hay costo in farmacia cialis cialis herbs cialis online nederland preis cialis 20mg schweiz cialis in sconto cialis for daily use cialis without a doctor's prescription
Eyelashes
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 01:43 ق.ظ
Greetings! Very helpful advice within this post!
It is the little changes that will make the greatest changes.
Many thanks for sharing!
Online cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 06:48 ب.ظ

This is nicely said! !
prix cialis once a da dose size of cialis brand cialis nl bulk cialis cialis dosage amounts cialis side effects dangers cialis cipla best buy look here cialis cheap canada cialis 5mg billiger cialis 5 effetti collaterali
lumigan vs. xalatan vs. travatan
شنبه 8 اردیبهشت 1397 12:10 ب.ظ
I ppay a visit daily a few blogs and blogs too read posts, however this web site presents feature
bassed articles.
Buy viagra
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 12:32 ق.ظ

You actually reported that well!
online pharmacy usa pharmacy buy online generic viagra uk pharmacy how to get viagra prescription online buy real viagra cheap online pharmacy uk buy viagra 25mg order viagra without prescription cheap viagra uk where can i order viagra online
depforce oral strip
شنبه 1 اردیبهشت 1397 01:52 ق.ظ
natrurally llike your webvsite but you have too tes the spelling oon seeral of youur posts.
Several of them are rifte with spellig issus aand I in finmding itt vewry
bothersome to tell thhe trugh on tthe othr hand I wll
definitely comne aggain again.
Online cialis
جمعه 3 فروردین 1397 03:45 ق.ظ

Well voiced indeed. !
generic cialis 20mg uk cialis dosage recommendations cialis daily dose generic generico cialis mexico cialis herbs purchase once a day cialis prices for cialis 50mg generic cialis tadalafil cialis price thailand cialis generic
How much does it cost for leg lengthening?
جمعه 24 شهریور 1396 11:55 ق.ظ
Hello, i feel that i saw you visited my site so i came to return the desire?.I'm trying to to find issues to enhance
my site!I assume its ok to make use of some of your ideas!!
foot pain
دوشنبه 13 شهریور 1396 05:30 ب.ظ
Very nice post. I just stumbled upon your blog and
wished to say that I've really enjoyed browsing your blog posts.
After all I'll be subscribing to your feed and
I hope you write again soon!
Leonie
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:15 ب.ظ
Have you ever considered about including a little bit more than just
your articles? I mean, what you say is fundamental and all.
But imagine if you added some great graphics or videos to give your posts more, "pop"!
Your content is excellent but with images and video clips, this website could definitely be one of the best in its niche.
Awesome blog!
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 02:49 ق.ظ
Hello colleagues, fastidious article and nice urging commented here, I
am actually enjoying by these.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نظرسنجی

  انتقاد و پیشنهاد و نظرات سازنده شما را صمیمانه می پذیریم ... واما نحوه آشنایی شما با ما؟


 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :